top of page

Rehabilitacja osób dorosłych odbywa się w formie terapii indywidualnej i jest zabiegiem kompleksowym, łączącym różne metody:

            terapię manualną

            terapię powięzi i tkanek miękkich

            masaż

            fizykoterapię

            kinesiotaping

            kinezyterapię 

            

            suche igłowanie

 

JAK WYGLĄDA WIZYTA

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzany jest wywiad i badanie narządu ruchu. Na podstawie zebranych informacji, terapeuta opracowuje indywidualny program dla każdego pacjenta, dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Dokładne poznanie problemu pacjenta, pozwala na zastosowanie odpowiedniej techniki manualnej, a w razie potrzeby uzupełnienie jej o zabiegi fizykalne i kinesiotaping. Podczas spotkania wprowadzamy także indywidualnie dobrane ćwiczenia wzmacniające, rozciągające czy stabilizujące, w celu zwiększenia efektów terapeutycznych i nauki ich prawidłowego wykonywania

w domu.

TERAPIA MANUALNA

Terapia manualna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dysfunkcji narządu ruchu, które mogą powstawać w wyniku urazów, przeciążeń, mikrourazów lub zapalenia. Leczenie poprzedzone jest badaniem, obejmującym oglądanie, palpację, testy mięśniowe, ocenę ruchomości i gry stawowej. W zależności od rodzaju dysfunkcji stosuje się odpowiednio dobrane techniki. W przypadku mięśni i więzadeł będzie to masaż funkcyjny i poprzeczny. Jeśli problem dotyczy stawu, to stosuje się trakcje, mobilizacje i manipulacje. Natomiast gdy dysfunkcja dotyczy tkanki nerwowej wtedy wykonuje się neuromobilizacje.

 

TERAPIA POWIĘZI I TKANEK MIĘKKICH

Wstępem do terapii powięzi i tkanek miękkich jest ocena stanu napięcia poszczególnych mięśni, ich bolesności czy asymetrii pomiędzy dwiema stronami ciała. Częstą przyczyną dolegliwości bólowych jest tzw. dysbalans mięśniowo-powięziowy, który polega na zwiększonym napięciu i skróceniu jednych tkanek oraz zbytnim rozciągnięciu innych. Odpowiednie techniki manualne pozwalają na rozluźnienie, wydłużenie, zlikwidowanie zrostów i napięć powstałych w tkankach, czego efektem jest zmniejszenie bólu, przywrócenie prawidłowej ruchomości oraz poprawa procesów regeneracji.

MASAŻ

W zależności od zastosowanej techniki, może mieć on różne działanie: wyciszające, pobudzające, przeciwbólowe, odchudzające czy regenerujące. Oprócz masażu klasycznego, wykorzystujemy techniki masażu głębokiego, punktów spustowych i bańką chińską. Masaż głęboki opiera się na warstwowej pracy tkankowej, która pozwala na przywrócenie prawidłowego napięcia głębokich warstw mięśni i tkanki łącznej. Jako narzędzia pracy wykorzystuje się palce, kostki palców, pięści, przedramię i łokieć. Terapia punktów spustowych jest techniką, która wykorzystuje różne formy ucisku i ruchów we wrażliwych miejscach w tkance mięśniowej. Celem terapii jest uwolnienie od bólu i poprawa zaburzonych wzorców ruchowych.

FIZYKOTERAPIA

Fizykoterapia jest formą leczenia wykorzystującą bodźce fizykalne, takie jak: prąd elektryczny, ciepło i zimno, światło, ultradźwięki, pole magnetyczne. Fizykoterapię można stosować jako postępowanie uzupełniające podczas terapii indywidualnej lub podstawową formę leczenia. W zależności od zastosowanego bodźca, celem zabiegów jest przyspieszenie procesów regeneracyjnych, zmniejszenie obrzęku, działanie przeciwbólowe lub poprawa ukrwienia i odżywienia tkanek.

KINESIOTAPING

Kinesiotaping to metoda stworzona przez japońskiego lekarza Kenzo Kase na początku lat 70, obecnie

powszechna w świecie sportu jak i rehabilitacji. W terapii wykorzystuje się plastry o właściwościach zbliżonych do ludzkiej skóry (grubość, ciężar właściwy, rozciągliwość). Celem stosowanych aplikacji jest redukcja bólu, wspomaganie lub hamowanie aktywności mięśni, zapobieganie urazom, wspomaganie układu limfatycznego, repozycja stawu.

KINEZYTERAPIA

Kinezyterapia (trening rehabilitacyjny) polega na zastosowaniu właściwych dla danego pacjenta ćwiczeń, w zależności od jego możliwości, postawionego celu czy przebytego urazu. Ćwiczenia są nieodłącznym elementem procesu rehabilitacji i zapewniają szybszy powrót do normalnego funkcjonowania. Prowadzone są pod czujnym okiem terapeuty, ze szczególnym uwzględnieniem ich dokładnego wykonania, w celu kontynuowania leczenia w domu i zapobiegania nawrotom dolegliwości. W większości ćwiczeń wykorzystywane są specjalistyczne przyrządy jak dyski sensoryczne, bosu, wałki, gumy, TRX, piłki i ciężarki.

SUCHE IGŁOWANIE

Suche igłowanie (ang. dry needling) to metoda polegająca na nakłuwaniu punktu spustowego lub napiętego pasma mięśniowego, w celu obniżenia napięcia mięśniowego i zmniejszenia bólu. Do zabiegu igłowania wykorzystuje się  bardzo cienkie, sterylnie, jednorazowe igły do akupunktury.  

bottom of page