top of page

Fizykoterapia jest jedną z metod fizjoterapii, w której do leczenia i rehabilitacji wykorzystuje się różne bodźce fizykalne: elektryczne, dźwiękowe, świetlne, ciepło i zimno, pole magnetyczne. Fizykoterapia może być też łączona z lekami, można ją traktować jako podstawową lub uzupełniającą metodę przywracania zdrowia i sprawności.

Wskazania do rehabilitacji z wykorzystaniem fizykoterapii:

zmniejszenie lub likwidacja dolegliwości bólowych kręgosłupa i pozostałych elementów układu ruchu po urazach, zabiegach i dysfunkcji będących wynikiem chorób lub zwyrodnień

wspomaganie gojenia się ran po zabiegach lub urazach

poprawa ruchomości stawów i mięśni w chorobach reumatycznych, zwyrodnieniowych lub po długim unieruchomieniu oraz do wzmocnienia lub osłabienia przewodnictwa nerwowego

leczenie stanów zapalnych tkanek

likwidacji skurczów i przykurczów, rwy kulszowej

W naszym gabinecie wykonujemy zabiegi fizykalne:

ultradźwięki

elektroterapia (TENS, jonoforeza, DD, interferencja, elektrostymulacja)

bottom of page