top of page

mgr Karolina Bajorek (Firlit) - fizjoterapia niemowląt

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Rzeszowie, gdzie ukończyłam studia magisterskie (2015) na kierunku fizjoterapia. Rehabilitacja niemowląt to nie tylko moja praca, która daje mi wiele radości i satysfakcji, ale również pasja, dlatego w to co robię angażuję się całą sobą. Jestem certyfikowanym terapeutą metody NDT-Bobath i integracji sensorycznej (SI). Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunkach - Oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji niepełnosprawnych oraz Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. W gabinecie Fizjo Corner pracuję z niemowlętami, zajmuję się również udzielaniem instruktaży pielęgnacyjnych dla rodziców. Na stanowisku fizjoterapeuty dziecięcego pracuję także w Małopolskim Centrum Wspierania Rozwoju Przystanek Przedszkolak/Przystanek Szkoła.

13.07.2015.jpg

W czym się specjalizuję:

- Udzielanie instruktaży pielęgnacyjnych dla rodziców niemowląt

- Wspomaganie prawidłowego rozwoju niemowląt 

- Regulacja napięcia mięśniowego: obniżanie wzmożonego oraz podwyższanie obniżonego napięcia mięśniowego

- Hamowanie nieprawidłowych odruchów

- Wyzwalanie ruchów w formie najbardziej zbliżonej do prawidłowych

- Leczenie asymetrii ułożeniowej

- Wykorzystanie zdobytych umiejętności w codziennych czynnościach

Ukończone kursy i szkolenia:

- Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath

- Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopnia

- Zasady główne oceny neurorozwojowej i interwencji terapeutycznej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 2 do 5 roku życia

- Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń CUN - diagnoza i terapia

- Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem

- Pierwsza Pomoc przy pracy  z dziećmi z autyzmem

- Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP

- PNF - kurs podstawowy

- Terapia manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distordion Model (FDM)

- Medycyna Ortopedyczna wg dr James'a Cyriax'a – moduł I

- Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego - moduł I i II

- Taping rehabilitacyjny

bottom of page